לימודי תעודה ומקצוע בתחום ההנדסה האזרחית בסין – המרכז להשתלמויות רופין

מאמר שנכתב על ידי *Ma Jinasou & Wang Yanling במסגרת עבודתם ב-Hebei Institute of Architecture and Civil Engineering בסין (מוסד שמכשיר מהנדסים והנדסאים אזרחיים בסין), משרטט דגשים שבאים לחזק את ההוראה ואת לימודי תעודה והנדסה בתחום ההנדסה האזרחית בסין.

חשיבות ההוראה להכשרת הנדסאים ומהנדסים בתחום ההנדסה האזרחית

 

הכותבים מציינים שדרך ההוראה של מקצוע ההנדסאות האזרחית חשובה מאד לפיתוח של אנשי מקצוע בתחום ולציודם במיומנויות שימושיות. לטענתם, חשוב לחזק את ההוראה השימושית ולפתח אצל הסטודנטים יכולות פרקטיות הנדסיות ויכולות יצירתיות על בסיס לימוד הבעיות העיקריות בתחום ההנדסה האזרחית.

לטענתם, בסין מצוי המספר הגדול ביותר של הנדסאים בהשוואה למדינות אחרות, אבל התרומה של ההתפתחות הטכנולוגית לגידול הכלכלי מתבטאת רק ב-28 אחוזים. במדינות מפותחות נמצא תרומה של 60 עד 80 אחוזים, ובמדינות מתפתחות הממוצע הוא 35 אחוז. רק פחות מ-30 אחוזים מההישגים המדעים והטכנולוגיים מיושמים במוצרים שונים, ורק ב-5 אחוזים מתוך אותם הישגים נעשה שימוש בייצור המוני ומתבטא גם ברווח כלכלי נאות.

כל אלה משמעותם שתרומתם של המהנדסים והטכנאים הסיניים, כולל אלה שבתחום האזרחי, לכלכלה הסינית הייתה מזערית ושניכרת חולשה בהוראה של לימודי תעודה ולימודי הנדסה בתחום ההנדסה האזרחית. מצב זה יביא בסופו של דבר לירידה ביכולת התחרות של התעשייה הסינית. כשמעמתים עובדות אלה מול עצמתה של התחרות בתחומי המדע והטכנולוגיה, נראה שהתעשייה תיתקל בקשיים חדשים רבים מדי, איתם היא תידרש להתמודד בו זמנית.

מצב זה מסמן מהו היעד הדחוף של ההוראה במכללות המכשירות הנדסאים, באוניברסיטאות ובתעשייה, ואת הצורך הדחוף לשפר את יכולת ההנדסאים והמהנדסים בתחום ההנדסה האזרחית.

מצב תחום ההנדסה האזרחית בסין

בזמן שסין ממשיכה במעבר מכלכלה מתוכננת אל כלכלת שוק, היא החלה ליישם באופן הדרגתי את נושא התשתיות, בניית מערכת חוקים מתאימה, מעבר לשיטת מכרזים ובניית מערכת בקרת פרויקטים.

היום, מספר האנשים שעובדים בתחומי התכנון, התשתיות והפיקוח בסין – צומח במהירות. בכל זאת המיומנויות המקצועיות והטכניות ממשיכות להישרך מאחור. דבר זה מוביל לאי שוויון ביכולות של כוח האדם שעובד בשטח ולחולשה של המנהלים בקו הראשון. כל אלה משפיעים לא רק על איכות התשתיות, אלא גם על האפשרות שטכנולוגיה חדשה ומורכבת יותר תיכנס בעתיד לתחום. לכן, יש צורך דחוף במספר גדול של בוגרי לימודי תעודה במכללות ובוגרי הנדסה באוניברסיטאות שיהיו בעלי יכולות טובות ויעלו את רמת המהנדסים וההנדסאים בשטח ההנדסה האזרחית.

בוגרים בתחומי ההנדסה האזרחית

 

חשוב להכשיר בוגרי הנדסה אזרחית לפי דרישות השוק. אם הסטודנטים יקבלו הכשרה ראויה ומתאימה, מקצועות אלה יהיו פופולאריים והבוגרים ייקלטו על ידי התעשייה בקלות.

היום, רק חלק קטן מבוגרי המכללות נקלט בעבודה בתחום התכנון, ואילו הרוב נקלט בתחום הבנייה, ומספר זה הולך וגדל. דבר זה מצביע על כך שרוב המהנדסים האזרחיים הבוגרים שהוכשרו על ידי מוסדות להשכלה מקומיים נקלטו או יקלטו בקו החזית של הייצור והניהול.

לטענת הכותבים, מטרת החינוך המרכזית של המכללות והאוניברסיטאות היא להכשיר בוגרי הנדסה אזרחית ובוגרי לימודי תעודה ברמה גבוהה ולצייד אותם במיומנויות מקצועיות טובות. הבסיס לכל זה הוא הכשרה הנדסית נאותה.

על מנת להשיג מטרות אלה, מדגיש המאמר, יש צורך לחזק את ההוראה בתחום ההנדסאות האזרחית ולהפוך דרך זאת לאחד ממאפייני ההוראה בסין. מורים, שהאוריינטציה שלהם היא הוראה בתחום המעשי של מקצוע המהנדס האזרחי, ממלאים תפקיד חשוב מאד בהכשרת מהנדסים בתחום האזרחי ובכוחם לעצב את תפיסת מקצוע המהנדס, לשפר את יכולת הבוגרים לפתור בעיות הנדסיות מעשיות, ולפתח את יכולת החדשנות.

הדרך בה יש להכשיר מהנדסים בתחום ההנדסה האזרחית והדרך בה יש לשפר את מיומנויותיהם – הפכו לנושא החשוב ביותר בו יש לעסוק היום בתחום הוראת המקצוע בסין.

Posted in סין - מאמרים
עשינו מהפכה - כאן יכולה להיות המודעה שלך
אם לא תפרסם - איך יבואו

    צור קשר

    יש לכם משהו להגיד לנו? כיתבו לנו ונשמח לשמוע.