DENG XIAO גלריית PATA בייג'ין 2010 – רות המאירי

גלריית PATA
                פויי החצוי

 

רוב הדמויות המופיעות בציורים הן של פויי – (PUYI) הקיסר האחרון XUANTONG EMPEROR.

שלט מה 2 לדצמבר 1908 ועד 12 לפברואר 1912, ויתורו על כס הקיסרות סימל סיום תקופה חשובה מאד בתולדות סין. חזר לשמש כקיסר מה 1 ביולי 1917 ועד 12 ביולי 1917. שוב כקיסר מנצ'ורי מה 1 למרץ 1934 ועד 15 לאוגוסט 1945. נפטר ב 17 לאוקטובר 1967, בן 61 היה במותו. קבור באחוזת הקבר של קיסרי צ'ינג.

עם הקמתה של הרפובליקה העממית הסינית עד 1964 לא זכה בתפקיד רשמי, אך שירת בוועדה המייעצת לשלטון עד ליום מותו.

פויי מונה לקיסר בהיותו בן שנתיים ועשרה חודשים על ידי הקיסרית המנצ'ואית XISHI, ממש לפני מותה. כך גם נפתח הסרט "הקיסר האחרון" של ברטולוצ'י. פויי עבר לעיר האסורה עם המטפלת שלו בלבד. את אימו לא ראה אלא 7 שנים לאחר מכן. מאותו רגע, השתחוו לו, שכבו על הרצפה בכל פעם שעבר ושיחרו לפיתחו. פויי גילה כילד מהר מאד את כוחו הבלתי מוגבל על הסריסים בארמונו.

עם הקמת הרפובליקה הראשונה של סין, הוסר מתפקידו אך הורשה להמשיך להתגורר בעיר האסורה ובארמון הקיץ. הסריסים המשיכו לשרתו. פויי סולק מהעיר האסורה רק ב 1924. היפנים "אימצו" אותו והוא עבר להתגורר באיזור היפני בטיינג'ין.

היפנים הם שהכתירו אותו כקיסר מנצ'ורי מטעמם. פויי הפך לבובת משחק בידיהם. היפנים השליטו שליטה יפנית מלאה במנצ'וריה.

עם תום מלה"ע השנייה, נלקח פויי בשבי על ידי הצבא האדום הרוסי, בזמן ישיבתו במטוס שהוליכו ליפן. הועבר לסיביר ורק ב 1950 הוחזר לסין. זאת בניגוד לרצונו, בפקודתו של מאו טסה טונג. פויי נפטר בזמן מהפכת התרבות, כנראה משברון לב… לאחר שהיה למשיסה בידי כוחות המשמרות האדומים.

DENG XIAO הצייר, יליד 1986 ב ZHILIN SHENG SIPING SHI.

ב 2008 סיים תואר ראשון באקדמיה לאמנות ב JI LIN .

ב 2009 לימוד באקדמיה לאמנות, במחלקה לציורי שמן ב LU XUN.

ב 2010 תערוכה בגלריה PATA בבייג'ין. זו לו תערוכה ראשונה.

תמונה מאו
              פויי בפניו של מאו
צישי הקיסרית
                   צישי הקיסרית
ציור קוביה הונגרית
                        הקובייה ההונגרית
תמונה חצי חייל
              חצי חייל, חצי פויי
תמונה פויי
  פויי מסתכל במאו הנמצא מעל העיר                           האסורה
סיסמה בבית ספר
    סיסמת מאו בבתי הספר מעל פויי-                 ללמוד! להתמיד ללמוד!