Archive Article

סמינר עסקי בפרובינציית Ningxia

הנספחות המסחרית בשגרירות ישראל בבייג'ינג, בשיתוף עם משרד האוצר הסיני, מארגנים סמינר עסקי בפרובינציית Ningxia להצגת וקידום הפרוטוקול הפיננסי החקלאי שמתוכנן להיחתם בבייג'ינג על ידי שר האוצר, דר' יובל שטייניץ ושר האוצר הסיני בסוף החודש. הסמינר מתוכנן להתקיים בעיר Yinchuan בירת הפרובינציה ביום ה', ה 1 במארס.

הפרוטוקול הפיננסי החקלאי מהווה פריצת דרך בקידום טכנולוגיות החקלאות הישראלית בשוק הסיני. ממשלת סין קיבלה החלטה לקדם את טכנולוגיות החקלאות בחמש פרובינציות בצפון מערב סין – Xinjiang, Ningxia, Shaanxi, Gansu, Qinghai. לצורך כך ייחתם הפרוטוקול הפיננסי לקידום טכנולוגיות לחיסכון במים בחקלאות מול ממשלת ישראל עם מסגרת תקציב של 300 מיליון דולר עבור פרויקטים בחמש פרובינציות אלו. מטרת הפרוטוקול היא לפתוח דלת בפני החברות הישראליות לשוק הסיני ובין היתר להציע תנאי אשראי מועדפים, בערבות מדינה, לגופים הסינים. מדובר על אשראי עבור 85% מעלות הפרויקט לתקופה של 12 שנים כאשר החזר הקרן יחל לאחר שלוש שנים.

הפרויקטים בחמש הפרובינציות יתמקדו, כאמור, בנושא חיסכון במים בחקלאות וצפויים להיות בהיקף כולל של 300 מיליון דולר, כאשר לפחות 50% מכך אמורים להיות תכולה ישראלית. פוטנציאל היצוא הישראלי באמצעות הפרוטוקול עומד על 150 מיליון דולר.

במסגרת הסמינר, בו ישתתפו מהצד הישראלי שר האוצר והחשבת הכללית ומהצד הסיני בכירים בממשל המקומי הרלוונטיים לפרויקטים וכן חברות פרטיות וממשלתיות בתחום, תוכלנה החברות הישראליות להציג את מוצריהן והטכנולוגיות שלהן וכן לקיים פגישות אישיות עם מקבלי ההחלטות בצד הסיני, הן ברמת הממשל המקומי והן בחברות הפרטיות. משרד האוצר הסיני צפוי להזמין לסמינר גם נציגים מארבע הפרובינציות הנוספות, כך שפוטנציאל החשיפה לחברות הישראליות גדול אף יותר.

זו הזדמנות חד פעמית להיפגש עם מקבלי ההחלטות והגורמים הרלוונטיים בפרובינציה ולקדם את שיווק מוצריכם בשוק הסיני. מאחר והפרוטוקול והפרויקטים תחתיו פתוחים אך ורק לחברות ישראליות, האפשרויות לקידום עסקאות וההזדמנות למכירה וחדירה לשוק הסיני גבוהות במיוחד. שיתוף הפעולה עם משרד האוצר הסיני והאינטרס והרצון שלהם לקדם פרויקטים עם טכנולוגיות ישראליות רק מגדילים את הפוטנציאל וסיכויי ההצלחה של החברות הישראליות.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לנספח המסחרי בבייג'ינג, מר חובב רף

Posted in ארכיון
עשינו מהפכה - כאן יכולה להיות המודעה שלך
אם לא תפרסם - איך יבואו

צור קשר

יש לכם משהו להגיד לנו? כיתבו לנו ונשמח לשמוע.