העתקת מגורים לסין עם ילדים

מדובר במצב הדורש הכנה ומסגרת, עדיף בליווי מקצועי: לטפח את השיח בין בני הזוג, ליצור מחשבה קדימה ולבנות סדר יום שבו הזמן הפנוי של האחד והמסגרת של האחר ישרתו יחד את המשימות של בני הזוג ויהפכו את הזוגיות בסין להזדמנות גדולה. […]

התשובה שלנועל העתקת מגורים לסין עם ילדים